Sosyal Güvenlik Programı

  • Sosyal Güvenlik Programı
  • Tanıtım

SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI

Program Hakkında: Sosyal Güvenlik, insanın iradesi dışında, geliriyle birlikte, beden ve ruh bütünlüğüne de zarar verebilecek tehlikeler ve risklerden dolayı, sosyal güvenliğin asgari normları olan; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ve ailevi yükler gibi geliri veya kazancı sürekli ya da geçici olarak kesilmiş kimselerin insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir şekilde, başka insanlara muhtaç olmadan, asgari hayat standartlarında yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatı sayılan kamusal nitelikteki önlemlerdir. Sosyal güvenlik insanlar için bir hak, devlet için bir görevdir. Bu yüzden devlet, her daim bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyar. Sosyal Güvenlik Programı da bu alandaki iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek adına kurulmuş ve özellikle son yıllarda revaçta olan bir programdır.

Programın Amacı: Ükemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve özgün, ahlaki toplumsal değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak, toplumun ve kuruluşların gücünü attıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini geliştirerek; mesleki açıdan yetkin, özgüvenli, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donatılmış, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, milletine ve tüm insanlığa hizmet edecek nitelikli “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları” yetiştirmektir.

Kabul Koşulları: Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, TYT puan türü ile programa tercih yapabilmektedirler. 

Kontenjan60 öğrenci kontenjanımız bulunmaktadır. 

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri çalışabilecekleri gibi bankalarda da iş bulabilme imkânına sahiptirler.

Mezunlar ayrıca, iş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, çalıştıkları kurum ve işletmelerde idari kadrolarda da yöneticiliğe yükselebilirler. Bunun yanı sıra, Sosyal Güvenlik Programından mezun olacak meslek elemanlarının, denetim ve muhasebe hizmetleri veren firmalarda, serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) ile yeminli mali müşavirlerin (YMM) bürolarında, sosyal güvenlik alanında eğitim almış ve danışmanlık hizmeti veren sosyal güvenlik müşavirlerinin iş yerlerinde görev almaları da mümkündür.


Erek Mahallesi Çevreli Caddesi No:67 Almus/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.