Laboratuar Teknolojisi Programı

  • Laboratuar Teknolojisi Programı
  • Tanıtım


 
       

Bu program, ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Kimya Teknikeri" ünvanmı almaya hak kazanırlar. Bu programın öğrencileri kimya, ilaç ve halk sağlığı alanlarında çalışmak üzere, laboratuar teknisyeni, kalite kontrol analisti yada araştırma asistanı olarak yetişir. Donanımlı olarak yetişen teknikerler, pazarlama, üretim ve tüketim alanlarında görev alabilirler. Tekniker unvanını alan mezunlar Kimya, Petrokimya, İlaç Kimyası, ve Teksil endüstrisinde çalışma imkanına kavuşurlar. Program Katılımcılarına 30 günlük staj yapma imkanı sağlanır. Mezun konuma gelen öğrenciler mesleki yeterliliklerini artırmak için Dikey Geçiş Sınavına katılabilir ve ilgili fakültelere geçiş yaparak, Kimya Mühendisi, Çevre Mühendisi, Biyokimya uzmanı ve Kimyager unvanını alabilirler.


Mezunlara İş İmkanı:

Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Laboratuvar teknolojisi mezunları, hemen hemen tüm il ve ilçe merkezinde mevcut olan atık su arıtma tesislerinde, il ilçe belde belediyelerinde mevcut olan fen işleri müdürlüklerinde, organize sanayi bölgelerinde yer alan tekstil, gıda vb gibi fabrikaların laboratuvar kısımlarında, tarım ve orman bakanlıklarının labartuvarlarında çalışma imkanına sahiptirler. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Kimya teknikerleri, ilaç, plastik, çelik gibi birçok özel endüstri işletmelerinde istihdam edilmektedir. Aynı zamanda ilaç yada gıda gibi spesifik bir alanda da iş imkanı bulabilmektedirler. Kimyager yada mühendisin süpervizörlüğünde araştırma ve geliştirm laboratuarlarında da çalışabilmektedirler. İşlem kontrol teknikeri olarak görev yapan kimya teknikerleri ise, yeni ürün ve  metot  geliştirmeden  sorumludurlar. Aynı zamanda ürünlerin test edilip performanslarının analiz edilmesinden de sorumludurlar. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.Meslekte İlerleme:

Bu programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Kimya", "Kimya Mühendisliği", "Biyokimya", "Biyoloji", "Moleküler Biyoloji" ve "Çevre Mühendisliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.


Kabul Koşulları

Kabul Koşulları: Meslek yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi Puanının (TYT-Puanı)  en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir.

Bölümümüzde 20 kişilik öğrenci kontenjanı vardır.

Erek Mahallesi Çevreli Caddesi No:67 Almus/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.