Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

  • Avcılık ve Yaban Hayatı Programı
  • Tanıtım

Biyoçeşitliliğin ve yaban hayatının korunması ve bunların gelecek nesillere en iyi şeklide aktarılması bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biridir.  Bu durum ancak bu alanda iyi eğitim almış meslek elemanları ile sağlanabilmektedir. Avcılık ve Yaban Hayatı Programı’nın başlıca hedefi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu avcılık ve yaban hayatıyla ilgili meslek elemanı en iyi şekilde yetiştirmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal bilgi ve becerilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, girişimci, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Avcılık ve Yaban Hayatı Meslek Elemanı yetiştirmektir. Program, avcılık ve yaban hayatının çeşitli dallarında orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu yöre ülkemizin en temiz göllerinden birisi olan Almus Baraj Gölü etrafında ve ormanlarla kaplı doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği yüksek bir coğrafik alanda yer almaktadır. Bölge endemik bitki ve hayvan türleri bakımından oldukça zengindir. Yörede endemik alabalık, Balık kartalı, Kızıl akbaba, Kurt, Yaban domuzu, Yaban koyunu, Elik, çok çeşitli su kuşları ve yüksek bitkisel çeşitlilikte ormanlık alanlar mevcuttur.