Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

  • Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı
  • Tanıtım

Ormancılık Bölümü ve bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 2009 yılında açılmış ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

T.C. Devletinin anayasal kurallarına bağlı, çağdaş demokratik bir üniversite amaçları doğrultusunda, ulusal/uluslar arası kurum ve kuruluşlara teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayan, yönetici ve araştırmacı rolleri üstlenebilme, iyi iletişim kurma, orman ekosistemlerine yönelik eleştirisel düşünme, sorunları anında saptama ve kararlar verebilme, yeni bilimleri öğrenmeye ve buna bağlı kendini geliştiren niteliklere sahip, insani ve ahlaki değerleri her yerde iyi kullanabilen meslek erbabı yetiştirmek Ormancılık ve Orman Ürünleri Programının temel misyonudur.

Bölüm olmak temel vizyonumuz; çağın teknolojik bilgi ve gereklilikleriyle donanmış, kendine güveni tam, saygın, tercih edilen meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Program Kontenjanı: 35 kişidir.
Erek Mahallesi Çevreli Caddesi No:67 Almus/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.