Posta Hizmetleri Programı

  • Posta Hizmetleri Programı
  • Tanıtım


Programın Amacı:

Temel bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı "Meslek Elemanı” yetiştirmektir. Teorik bilginin yanı sıra uygulama sahası imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri esnasında sektörde aktif olarak çalışma olanağı sağlanmaktır.

Programda öğrencilerin, tüm posta sürecini genel yapısı ile tanımaları, posta hizmet sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmaları, hizmeti kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimini öğrenmeleri, halkla ilişkiler sürecini öğrenmeleri, hizmetin pazarlanmasına yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan, ülkemizin bilgi, beceri ve refah seviyesinin gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmenin sorumluluğuyla, öğrencisi, öğretim elemanı ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olarak yüzünü geleceğe dönen, paydaşlarıyla işbirliği içinde katılımcı ve paylaşımcı bir kültürü oluşturarak; toplumun gelişimine katkı sağlayacak ve tercih edilebilir bir program olmak.


Program Kontenjanı: 50 kişidir.


Kabul Koşulları:Meslek yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi Puanının (TYT-Puanı)  en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. 

Unvan: Posta Hizmetleri Meslek Elemanı


Çalışma Olanakları: PTT A.Ş. Bünyesinde istihdam edilebilecekleri gibi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile özel sektörde lojistik alanında faaliyet gösteren başta kargo firmaları olmak üzere birçok işletmede istihdam edilebilirler.

Erek Mahallesi Çevreli Caddesi No:67 Almus/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.