2020-2021 Güz Yarıyılı Vize Sınavları Hakkında Bilgilendirme ve Vize Sınav Programları

2020-2021 Güz Yarıyılı Vize Sınavları Hakkında Bilgilendirme ve Vize Sınav Programları

 •  20 Kasım 2020 Cuma
 •  851 Görüntüleme
 •  Yazdır

Sevgili öğrenciler;

Programlar bazında ders programları aşağıda (sayfa sonu) ilan edilmiştir. Vize sınav programı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

 1. İlgili ders için ilan edilen vize sınav tarihi o ders için vize sınav ödevinin son teslim tarihidir.
 2. İlgili ders için ilan edilen vize sınav tarihinde saat 23:59’a kadar ödevlerinizi gönderebilirsiniz.
 3. Türk Dili-I, A.İ.İ.T.-I ve İngilizce Dil-I derslerinin vize sınav ileri bir tarihte açıklanacaktır.
 4. Ödev gönderim süreci 28.11.2020 Cumartesi günü itibariyle başlayacaktır.
 5. Ödevler dersin öğretim elemanı tarafından üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi üzerinden sisteme yüklenecektir. (ue.gop.edu.tr)
 6. Ödev teslimleri de üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi üzerinden geçekleşecektir. (ue.gop.edu.tr)
 7. Ödevler PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
 8. Ödev teslimi aşamasında sisteme yükleme noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin ilgili dersin öğretim elemanı ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda ilgili öğretim elemanı alternatif gönderim yöntemleri (taahhütlü posta, vb.) konusunda sizlere bilgi verecektir.
 9. Vize ödevleri yazılı ödev, açık uçlu soru, konu anlatımı/sunum yapma ve araştırma raporu/proje raporu şeklinde verilebilecektir.
 • Yazılı Ödev: Ders kapsamında öğrencilerin ders ile ilgili hazırladığı her türlü tasarım, çizim, analiz, rapor gibi çalışmalardır.
 • Açık Uçlu Soru: Ders kapsamında öğrencilere yöneltilen uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki sorulara verilen yanıtlardır.
 • Konu anlatımı/Sunum Yapma: Ders kapsamında verilen bir ödev kapsamında öğrencilerin etkileşimli ortamlarda yapmış oldukları konu anlatımı ve sunumdur.
 • Araştırma Raporu/Proje Raporu: Ders kapsamında öğrencilerin hazırladığı araştırma önerisi, makale incelemesi, kitap incelemesi, proje gibi bir araştırma sürecinin raporlandığı çalışmalardır.
 1. Vize ödevinin türüne göre ölçme ve değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi olacaktır;

YAZILI ÖDEV

Değerlendirme Kriteri

Puan

1

Alan Bilgisi

(Bilgilerin doğruluğu, bilginin organize edilmesi, sunumu, vb.)

50

2

Yazım Kurallarına Uygunluk

(Rapor yazım kurallarına uygun başlıklandırma, kaynak yazımı ve gösterme, içeriği yapılandırma, vb.)

10

3

Özgünlük ve Yaratıcılık

(Orijinal ve farklı nitelik taşıma, özgün mesaj tasarımı, yenilikçi olma, vb.)

20

4

Türkçeyi Doğru ve Etkili Kullanma

(Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme, vb.)

10

5

Etik Kurallara Uygunluk

(Bilgilerin doğruluğu, kullanılan her türlü görsel, yazılı veya işitsel kaynaklara atıf yapma, intihal yapmama, vb.)

10


AÇIK UÇLU SORU

Her Bir Soru Değerlendirme Kriteri

Puan

1

Alan Bilgisi

(Bilgilerin doğruluğu, bilginin organize edilmesi, sunumu, vb.)

40

2

Uygulama, Analiz, Sentez ve Değerlendirme

(Üst düzey düşünme becerilerinden; yeni bir durumda bilgiyi kullanma, parçalara ayırma ve parçalar arasındaki ilişkileri bulma, yeni bir ürün ortaya koyma, bir ürünü belli ölçütlere göre değerlendirebilme, vb.)

40

3

Türkçeyi Doğru ve Etkili Kullanma

(Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme, vb.)

20

KONU ANLATIMI / SUNUM YAPMA

Değerlendirme Kriteri

Puan

1

Alan Bilgisi

(Bilgilerin doğruluğu, bilginin organize edilmesi, sunumu, bilgilerin ilişkilendirilmesi, alana hâkimiyet, vb.)

40

2

Planlama ve Organizasyon

(İçeriği organize edebilme, uygun görsel, işitsel veya görsel-işitsel materyal bulma, vb.)

10

3

Materyal Tasarım

(Tasarım ilkelerine uyma, farklı duyulara hitap eden materyaller kullanma, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme, uygun öğretim materyali tasarlama/kullanma, vb.)

20

4

Sunum Becerisi

(Sorulara cevap verebilme, beden dilini etkili kullanma, akıcı bir dil kullanma, Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma, konuyu ilgi çekici sunma, sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme, zamanı etkili ve verimli kullanma, vb.)

30


ARAŞTIRMA RAPORU / PROJE RAPORU

Değerlendirme Kriteri

Puan

1

Bilimsel Metodolojiye Uygunluk

(Araştırmayı planlama, farklı kaynaklardan yararlanma, araştırma sürecini plana göre gerçekleştirme, içeriği bilimsel sürece uygun sunabilme, vb.)

50

2

Yazım Kurallarına Uygunluk

(Rapor yazım kurallarına uygun başlıklandırma, kaynak yazımı ve gösterme, içeriği yapılandırma, vb.)

10

3

Özgünlük ve Yaratıcılık

(Orijinal ve farklı nitelik taşıma, özgün mesaj tasarımı, yenilikçi olma, vb.)

20

4

Türkçeyi Doğru ve Etkili Kullanma

(Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme, vb.)

10

5

Etik Kurallara Uygunluk

(Bilgilerin doğruluğu, kullanılan her türlü görsel, yazılı veya işitsel kaynaklara atıf yapma, intihal yapmama, vb.)

10

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Vize Sınav Programı 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Vize Sınav Programı

Laboratuvar Teknolojisi Programı Vize Sınav Programı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Vize Sınav Programı

Posta Hizmetleri Programı Vize Sınav Programı

Sosyal Güvenlik Programı Vize Sınav Programı

Yukarıda vize sınavları ile ilgili yazılan bilgi metnini indirmek için tıklayınız.
Erek Mahallesi Çevreli Caddesi No:67 Almus/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.